Συνεντεύξεις

  • Γενικώς και αορίστως

    Γενικώς και αορίστως

    Η καθαρότης και η ευκρίνεια του λόγου και των θέσεων, είναι σπάνιο στοιχείο στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Θα έλεγα και στον Αραβικό κόσμο. Ας μην ψάξουμε το γιατί. Ας δούμε τις επιπτώσεις του. Αυτή η γενική ασάφεια, δημιουργεί γενικές προσδοκίες στον συνομιλητή, χωρίς καμία ...